Loonadministraties

Wij verzorgen de volledige loon-/salarisadministratie voor ondernemingen

 (vanaf 1 werknemer)

Dit houdt in :

. Loonstroken voor uw werknemers

. Jaaropgave werknemer, Belastingdienst en Pensioenfonds

. Periodieke Aangiftes Loonheffingen en Pensioenfonds

. Melding in-en uitdiensttreding

. Aanvragen werkvergunning

. Ziekmeldingen

. Aanpassing Voorschotnota's

Entreegeld : € 40.00 per werkgever eenmalig

€ 5.00  per werknemer eenmalig

Jaarlijks : € 10.00 per werknemer

Periodiek : € 5.00 per loonstrook

Prijzen excl 21 % BTW .

 

Alle documenten via Email naar opdrachtgever en (indien gewenst) naar werknemers.

 

Voor nadere informatie bel : 0111-676073.

Ook kunt u via contact een bericht naar ons bedrijf verzenden